Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief om het laatste financiële nieuws te ontvangen:

Email adres:

 

Zoeken op:
Bij verzwegen inkomsten geldt verlengde navorderingstermijn
Als een belastingplichtige in het buitenland inkomen heeft genoten dat rechtstreeks op een Luxemburgse bankrekening is gestort, vallen deze inkomsten onder de inkeerregeling en is de verlengde navorderingstermijn van toepassing. Lees verder...
Ministerie SZW gaat uitzendregime evalueren
Volgens minister Koolmees van SZW is er voldoende reden voor een nieuwe evaluatie van het uitzendregime. Dit omdat er de laatste jaren steeds meer signalen zijn die leiden tot de vraag of het huidige uitzendregime nog wel voldoet. Hij liet in een brief aan de Tweede Kamer weten dat op korte termijn verschillende onderzoeken en evaluaties naar de werking van het uitzendregime starten. De Waadi (Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs) is voor het laatst in 2001 en het uitzendregime in het Burgerlijk Wetboek voor het laatst in 2007 geëvalueerd. Lees verder...
Gebruikersvergoeding privépand beperkt tot box 3-voordeel
IB-ondernemers mogen vanwege een (forfaitaire) gebruiksvergoeding een deel van de gebruikelijke huurderslasten aftrekken bij gebruik van privépanden in hun onderneming. Maar daar blijft het dan ook bij. Ondernemers mogen niet ook nog eens een fictieve huurvergoeding aftrekken. Lees verder...
Naheffing wegens valse personeels- en salarisadministratie
De naheffingsaanslagen zijn terecht opgelegd nu duidelijk is dat niet correct aangifte is gedaan. Omkering van de bewijslast is dan ook op zijn plaats. Lees verder...
Ruim 60.000 bezwaarschriften tegen box 3-heffing
De Belastingdienst heeft ruim 60.000 bezwaarschriften ontvangen tegen de box 3-heffing in de inkomstenbelasting over 2017. Dit heeft staatssecretaris Snel van Financiën geantwoord op Kamervragen. Lees verder...
Cao-afspraken in de versnelling
Afgelopen maand kwamen 34 loonafspraken tot stand, tegenover 17, 20 en 13 in januari, februari en maart. Het aantal april-akkoorden is dit jaar zelfs hoger dan in de afgelopen vier jaren. Lees verder...
Vakantietoeslag in IKB behoort niet tot regulier maandloon
Het begrip maandloon speelt een rol bij de hoogte van de onbelaste vergoedingen die een werkgever kan geven aan zijn werknemer bij dienstjubilea of aan zijn erfgenamen vanwege het overlijden. Een individueel keuzebudget (IKB) behoort niet tot het reguliere genoten maandloon. Lees verder...
Btw-correctie privégebruik auto is aftrekbaar
Een ondernemer die een auto van de zaak heeft en het autokostenforfait toepast, mag de btw-correctie vanwege het privégebruik van de auto aftrekken van de belastbare winst voor de inkomstenbelasting. Dat is niet nieuw, maar de praktijk wijst uit dat de Belastingdienst dit weleens vergeet. Lees verder...
PostNL aansprakelijk voor achterstallig loon van pakketsorteerders
De kantonrechter Enschede oordeelt dat PostNL hoofdelijk aansprakelijk is voor achterstallig loon aan pakketsorteerders die het bedrijf inleende via uitzendbureau In Person. Dit blijkt uit een procedure die FNV tegen Post NL heeft aangespannen naar aanleiding van onderzoek verricht door de ISZW. Lees verder...
Ondernemerschap bewijzen met dossiers en facturen
Wie gebruik wil maken van de ondernemersfaciliteiten in de inkomstenbelasting, moet aan de hand van dossiers, facturen of andere bewijsstukken aantonen dat hij werkzaamheden als ondernemer heeft verricht. Lees verder...