Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief om het laatste financiële nieuws te ontvangen:

Email adres:

 

Zoeken op:
Aangaan VOF voor willekeurige afschrijving niet pleitbaar
Is vooraf duidelijk dat de economische activiteiten van een VOF in de tijd beperkt zullen zijn tot de duur van de willekeurige afschrijving en de VOF binnen die periode nooit een positief resultaat zal behalen? Dan bestaat geen objectieve voordeelsverwachting en bovendien is dan geen sprake van een pleitbaar standpunt. Lees verder...
Werkgevers vragen aandacht voor Wet Arbeidsmarkt in Balans
Met een manifest vroegen werkgevers aandacht in de Eerste Kamer voor mogelijke, negatieve effecten van de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in balans. Lees verder...
Emigratie zeer relevant bij verstrekken lening aan bv
Als een ab-houder een lening verstrekt aan zijn bv en vervolgens emigreert, is een eventueel afwaarderingsverlies uitsluitend aftrekbaar van de Nederlandse belasting voor zover de waardedaling gedurende de Nederlandse binnenlandse belastingplicht is ontstaan, zo heeft de Hoge Raad geoordeeld. Lees verder...
Loonafspraken in nieuwe cao’s weer hoger
In februari zijn 16 cao-akkoorden gesloten. De nieuwe loonafspraken bedroegen deze maand gemiddeld 2,78 procent, het hoogste maandgemiddelde sinds de financiële crisis van ruim 10 jaar geleden. Dit is een voortzetting van de opwaartse trend bij loonafspraken, aldus werkgeversvereniging AWVN. Lees verder...
Navorderingsaanslagen IB door vrijval balansschulden btw
De Hoge Raad oordeelt dat na het verstrijken van de naheffingstermijn voor omzetbelastingschulden, deze schulden verplicht vrijvallen in de winst van dat jaar. Is de laatste dag waarop de inspecteur een naheffingsaanslag kan opleggen 31 december van een jaar? Dan valt de winst vrij in de winst van het daaropvolgende jaar. Lees verder...
Financieel cv moet werkzoekenden helpen
Werkzoekenden kunnen bij een sollicitatie voortaan een financieel cv tonen, naast die van de normale levensloop. Op dit individuele overzicht staan de financiële voordelen voor een werkgever bij het aannemen van de sollicitant op een rijtje. Lees verder...
Bijtelling privégebruik auto is geen verboden importbelemmering
Een werknemer heeft in een beroepsprocedure voor Hof Den Bosch gesteld dat de bijtelling vanwege het privégebruik van de auto een verboden belemmering van de import van auto’s vormt. Maar het hof gaat hierin niet mee. Lees verder...
Verdubbeling budget voor persoonlijke ontwikkeling
Nederlandse werknemers hebben dit jaar zeker € 1,6 miljard beschikbaar voor hun persoonlijke ontwikkeling. Het via cao’s beschikbare budget loopbaanoriëntatie is sinds 2013 verdubbeld. Dat blijkt uit onderzoek van werkgeversvereniging AWVN naar financiële afspraken over duurzame inzetbaarheid in cao’s. Lees verder...
Conceptbesluit overgangsrecht bij no deal Brexit
Bij een no deal wordt het Verenigd Koninkrijk vanaf 30 maart 2019 een derde land. Deze wijziging kan in de loop van het belastingjaar dan wel het boekjaar fiscale gevolgen hebben voor burgers en bedrijven. Eerder kondigde staatssecretaris Snel al aan met een besluit te komen met fiscaal overgangsrecht. Publicatie van het besluit is voorzien op 28 maart 2019. Lees verder...
Schadevergoeding voor kennelijk onredelijk ontslag was belast
In de situatie waarin een werknemer in 2013 is ontslagen en vervolgens een schadeloosstelling heeft ontvangen, kan de schadeloosstelling op grond van de stamrechtvrijstelling onbelast blijven, maar dan moet wel aan de voorwaarden zijn voldaan. Lees verder...